Vizsgabizonyítvány


GazdálKODÓ nyelvvizsga bizonyítványok átvétele

 

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a 2024. áprilisi gazdálKODÓ nyelvvizsga bizonyítványának átvételével kapcsolatban. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!!! (Jelen email nem azt jelenti, hogy azonnal átvehető a bizonyítvány, kérjük még ne keresse a vizsgahelyen a bizonyítványát, mert még nem ért oda a csomag)

 

A bizonyítványt személyesen átveheti (Ön vagy meghatalmazottja) annak a vizsgahelynek a vizsgairodájában ahova jelentkezését eredetileg beadta.

 

Az átvételhez fényképes igazolvány szükséges. ( személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)

 

A bizonyítványok két részletben készülnek:

I. részlet: azok akik komplex nyelvvizsgára jelentkeztek és sikeres komplex eredményük lett illetve akik csak írásbelire vagy csak szóbelire jelentkeztek és az sikeres lett, bizonyítványaikat a május 27-ei héten már át tudják venni azon a vizsgahelyen ahol vizsgáztak, kivéve az eredetileg Szolnokra és Egerbe jelentkezőket. (nekik saját címükre postázzuk a bizonyítványukat)

II. részlet: akik komplex vizsgára jelentkeztek és csak az írásbeli rész vagy csak a szóbeli rész sikerült bizonyítványukat saját címükre postázzuk várhatóan a június 10-ei héten.

 

 

1) KJE Budapesti Nemzetközi Campus– Nyelvvizsgairoda, azoknak akik eredetileg is Budapestre adták be jelentkezésüket és KJE Budapesten tettek vizsgát

 

Személyes átvételi időpont:

 

2024. május 28. 9:00-14:30

2024. június 5. 10:30-12:30

 

Cím: 1117 Budapest

Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület Földszint 2. iroda

Tel.: 06 30 694 5890 vagy email: nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu - egyeztetés bizonyítvány átvételére, ha adott időpontokba nem tud megjelenni

 

 

a többi vizsgahelyre (Debrecen, Győr SZE) várhatóan a május 27-ei héten érkeznek meg a bizonyítványok. Mindenképpen érdeklődjön a vizsgahelynél, hogy a  bizonyítványok ott vannak e már mielőtt útnak indulna.

 

 

Vizsgahelyek elérhetőségei:

 

2) Debrecen

 

Debreceni Egyetem GTK - Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Intézet

Debreceni Egytem Böszörményi Campus,

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Ügyintézés: `A` épület (Főépület), 2.emelet/215.

 

Telefon: 52/512-900  / 68007-es mellék

E-mail: zeman.mariann@econ.unideb.hu

Időpontfoglálás nyelvvizsga ügyintézéshez: Nyelvvizsga ügyintézés | Gazdaságtudományi Kar (unideb.hu)

 

Honlap: www.econ.unideb.hu/index.php/hu/szervezet/intezetek-tanszekek/gszki

 

 

3) Győr

 

Széchenyi István Egyetem

Nyelvi és Kulturális Központ

Egyetemi Könyvtár

9026 Győr, Egyetem tér 1.

96/613-552, nyvkp@sze.hu

Bizonyítvány átvétele:

 

Széchenyi István Egyetem

 

Nyelvi és Kulturális Központ

Egyetemi Könyvtár

Átvétel időpontja:

 

Ügyfélszolgálat:

Kedd: 9:00-12:00 és 13:00-15:00-ig

Csütörtök: 9:00-12:00 és 13:00-15:00-ig

Honlap: https://inok.sze.hu/nyelvvizsgak

 

 

 

 

Sikeres vizsga esetén a vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges számla letölthető az online felületről a Pénzügyi elszámolások résznél, illetve a honlapról a Vizsgázóknak/Vizsgaeredmény online lekérdezése oldalról. Az első sikeres vizsgadíj visszautalását nem a Nyelvvizsgaközpont intézi, hanem a Magyar államkincstár.

 

 

Számla ügyben (hiányzó számla, téves adat) a következő email címeken tudnak információt kérni:

gazdasagi@kodolanyi.hu

 

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díja visszaigényelhető!

Mi minősül első sikeres komplex nyelvvizsgának?

A 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett

• államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga

• egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsga

• a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga.

A visszatérítésre jogosultak:

35. életévüket be nem töltött személyek

A vizsgadíj visszatérítése nem automatikus!

A kérelmet írásban a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. Az igénylés a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától számított egy éven belül lehetséges. Amennyiben ezt az időpontot elmulasztja, elesik a díj visszafizetésétől.

 

 

https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/45-az-els%C5%91-sikeres-nyelvvizsga-%C3%A9s-az-els%C5%91-emelt-szint%C5%B1-idegen-nyelvb%C5%91l-tett-%C3%A9retts%C3%A9gi-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s-3.html

 

 

Elveszett bizonyítvány pótlása

Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni.

Elveszett nyelvvizsga-bizonyítvány vagy honosítási határozat pótlása (gov.hu)

Letölthető kérelem

 

Bizonyítvány újranyomtatása

Hibás adatok javítása a nyelvvizsga-bizonyítványban

Tájékoztató

A 2021. november 18. után kiadott nyelvvizsga-bizonyítványokban a személyiadat- és lakcímnyilvántartási rendszerben tárolt és a jelentkezéskor érvényes személyi adatok szerepelnek, ezért a bizonyítvány nyomtatását követően ezek módosítására nincs lehetőség.

A 2021. november 18-át megelőzően kiállított nyelvvizsga-bizonyítványokban szereplő hibás adatok javítására az alábbi két lehetőséget biztosítjuk.

1) NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNY ÚJRANYOMTATÁSA

Nyelvvizsga-bizonyítvány újranyomtatására kizárólag nemváltás esetén van mód.

A nyelvvizsga-bizonyítvány újranyomtatását a bizonyítványt kiállító nyelvvizsgaközpontnál lehet kezdeményezni, mindenképpen őket kell felkeresnie a vizsgázónak a további részletek tisztázása érdekében.

A bizonyítvány újranyomtatása során eljárási költség merülhet fel, amelyet a vizsgaközpont állapíthat meg saját hatáskörében.

Megszűnt nyelvvizsgaközpont esetében nincs lehetőség a bizonyítvány újranyomtatására.

Házassági felvett név, valamint születési név megváltoztatása esetén nincs mód a bizonyítvány újranyomtatására, illetve hatósági igazolás kiállítására sincs lehetőség. Ezekben az esetekben a bizonyítvány tulajdonosa okmányaival vagy névváltoztatási okiratával tudja igazolni a bizonyítványon szereplő néveltérést.

2) HATÓSÁGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

Az Oktatási Hivatal hatósági igazolást az alábbi esetekben állít ki:
- a 2021. november 18-át megelőzően kiállított bizonyítványok esetén,
- további keresztnév hiánya,
- hibás születési hely,
- hibás születési idő esetén,
- névelírás esetén.

Házassági felvett név, valamint születési név megváltoztatása esetén nincs mód a bizonyítvány újranyomtatására, illetve hatósági igazolás kiállítására sincs lehetőség. Ezekben az esetekben a bizonyítvány tulajdonosa okmányaival vagy névváltoztatási okiratával tudja igazolni a bizonyítványon szereplő néveltérést.

A hatósági igazolás csak az eredeti bizonyítvánnyal együtt érvényes.

Az eljárás során a kérelmező NEM kap új nyelvvizsga-bizonyítványt, hanem iratot állítunk ki a részére.

Az ügyintézési határidő hiánytalan kérelem benyújtása esetén 8 naptári nap, hiánypótlási felhívás esetén legfeljebb 60 nap. Az ügyintézési határidőbe a postázás nem számít bele. Az eljárás díjmentes.

A 2021. november 18. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványokban előforduló hibás adatok esetén kérjük, szíveskedjék az info.nyak@oh.gov.hu e-mail címre írni, amennyiben szeretne hatósági igazolást igényelni. Ebben az esetben nem szükséges a kérelem űrlapot kitöltenie.

Hibás adatok javítása a bizonyítványon (gov.hu)


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál