Jelentkezés


A vizsga bármelyik szintjére minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

 

A Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpont gazdálKODÓ vizsgájára a jelentkezés történhet online vagy papír alapon:

Online jelentkezés esetén a vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvény vagy banki utaláskor az utalási bizonylat feltöltésével történik. E dokumentum feltöltése KÖTELEZŐ, e nélkül nem tudjuk aktiválni, véglegesíteni a jelentkezést., mivel a postai és banki befizetéseket, utalásokat csak a KJE Gazdasági Osztálya látja.

Technikai probléma esetén a csekkszelvényt vagy bizonylatot e-mailen (tarsalkodo@kodolanyi.hu)  kell eljuttatni a Nyelvvizsgaközpontba.

Egyes vizsgahelyek a vizsgadíjon felül vizsgaszervezési vagy adminisztrációs díjat kérhetnek a jelentkezõktõl. Kérjük, hogy jelentkezés elõtt tájékozódjon a választott vizsgahelyen.

 

Online jelentkezés

 

A papír alapú jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga "kodolányis" csekk feladóvevénye eredeti példányának, illetve a banki átutalási megbízás fénymásolatának a jelentkezési határidőre történő benyújtásával történik. A befizetést igazoló dokumentum  KÖTELEZŐ, e nélkül nem tudjuk véglegesíteni a jelentkezést.

Jelentkezési lapot és csekket a Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpontjában (8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 14.) illetve a vizsgahelyeken lehet beszerezni, illetve letölthető a honlapról is.

 

Banki utalás esetén a Kodolányi János Egyetem 11600006-00000000-33437190-es (Erste Bank Hungary Zrt.) számlaszámára szíveskedjen utalni a vizsgadíjat.

Külföldön indított átutalás esetén: SWIFT (BIC) kód: GIBAHUHB

IBAN szám: HU16 1160 0006 0000 0000 3343 7190

 

FONTOS!!
Utaláskor a visszakereshetőség érdekében a közlemény rovatba kérjük a GAZDÁLKODÓ szót és vesszővel elválasztva az Online kódot és a VIZSGÁZÓ NEVÉT beírni. (MINTA: GAZDÁLKODÓ, AB1CD Kiss Dóra)

 

Jelentkezési lap letöltése

 

 

PÓTJELENTKEZÉS:

A jelentkezési határidőt követő 4. naptári napig - különeljárási díj ellenében (5.000,- Ft) - be lehet adni pótjelentkezést (csak papír alapon).

A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot, a vizsga-, és különeljárási díj befizetését igazoló bizonylatot kérjük szíveskedjenek e-mailben (szkennelve) eljuttatni a székesfehérvári Nyelvvizsgaközpontba.

A jelentkezési határidő után online már nem lehet jelentkezni az adott vizsgaidőszakra.

 

* A KJE Gazdasági Osztálya a befizetett vizsgadíjról  számlát állít ki arra a névre és címre, ami a befizetési csekken illetve utalásnál a közlemény rovatban szerepel.

A számla letölthető az online felületről a Pénzügyi elszámolások résznél, illetve a honlapról a Vizsgázóknak/Vizsgaeredmény online lekérdezése oldalról.


Ha bármilyen okból ún. rózsaszín csekken fizeti be a KJE számlaszámára (11600006-00000000-33437190, Budapest 1910), való utalással érvényes. (A postai címünkre NE küldjenek vizsgadíjat, mert nem vehetjük át.)

 

Fontos tudnivalók:

 

1. Jelentkezési lapot be lehet nyújtani egy adott vizsgaidőszakra, nyelvre, szóbeli, írásbeli, vagy komplex nyelvvizsgára.

2. Kérjük az írásbeli, a hallás utáni szövegértés illetve a szóbeli vizsga megkezdése előtt 20 perccel jelenjen meg.

3. A vizsgán való részvétel feltétele érvényes arcképes igazolvány bemutatása (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély).

4. Azon vizsgázók, akik nem járulnak hozzá a szóbeli vizsgán történő hangfelvétel készítéséhez 3 fős vizsgabizottság előtt tesznek vizsgát.

5. Az írásbeli vizsgán csak olyan nyomtatott szótár használható a megjelölt feladatoknál, mely nem tartalmaz levél, email vagy beszámoló mintafeladatokat, mintamegoldásokat.

6. Meg nem engedett segédeszköz használata esetén a vizsgázót felfüggesztjük, így a vizsgája érvénytelen.

7. A vizsgafeladatokat csak kék vagy fekete színű tollal lehet megoldani.

8. A vizsga bármelyik szintjére minden olyan személy jelentkezhet, aki a jelentkezés naptári évében tölti be a 14. életévét.

9. Megírt dolgozatát a honlapon megadott napokon, kizárólag előre egyeztetett időpontban tekintheti meg a székesfehérvári Nyelvvizsgaközpontban.

10. A KJE Nyelvvizsgaközpont, valamint a vizsgahelyek az írásbeli és a szóbeli vizsgák idejéről és helyéről, a jelentkezők vizsgával kapcsolatos jogairól, kötelezettségeiről az alábbi módon ad tájékoztatást legalább 10 nappal a vizsga kezdete előtt:

e-mailben értesítik azon jelentkezőket, akik jelentkezési lapjukon adtak meg e-mail elérhetőséget.

Amennyiben a jelentkező által megjelölt vizsgaidőszak írásbeli és beszédértés időpontja előtt 5 nappal semmilyen értesítést a jelentkező nem kap, saját érdekében köteles felvenni a kapcsolatot az általa megjelölt vizsgahellyel vagy a vizsgaközponttal.

 


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál