Középfok egynyelvű


A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség 1. kötetlen beszélgetés szakmai témákról (2-3) 50 pont 20 pont kb. 15 perc Szótár nem használható
2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - idegen nyelvű instrukciók
3. monologikus beszéd diagrammról

Beszédértés (közös feladat a két profilban)

(szövegenként háromszori meghallgatás)

1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 25 perc
2. idegen nyelvű válaszadás idegen nyelvű kérdésekre

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 76 pont.

Az írásbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (46 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése (közös feladat a két profilban) 12 pont nincs 75 perc Szótár nem használható
Olvasáskészség 6 ütemes felelet-választós teszt (közös feladat a két profilban) 12 pont 10 pont
6 ütemes mondat-visszahelyettesítés (2 extra mondat) 12 pont
Íráskészség beszámoló (összefüggő szöveg) 160-200 szó 20 pont 16 pont 90 perc Szótár használható
e-mail (hivatalos) 100-150 szó 20 pont

 

A középfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 156 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 94 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (94 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek, melyről bizonyítványt kap.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (94 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek, melyről bizonyítványt kap.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Kötetlen beszélgetés szakmai témákról

Szakmai kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvhelyesség: 5 pont

 

Szókincs: 5 pont
Szerepjáték

Szakmai kommunikatív érték: 5pont

 

Nyelvhelyesség: 5pont

 

Szókincs: 5pont
Szakmai beszélgetés, szerepjáték és monologikus beszéd alapján

Kiejtés: 5 pont

 

Beszédértés: 5 pont
monologikus beszéd diagrammról

Kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvismeret: 5 pont
Beszédértés 7vagy 8 item - feleletválasztós8vagy 7 item - idegennyelvű válaszadás idegennyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 15 item feleletválasztós 12 vizsgapont
Olvasás-készség 6 item feleletválasztós itemenként 2 pont
6 item mondat visszahelyettesítés itemenként 2 pont
Íráskészség beszámoló

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

 

Stílus, regiszter: 3 pont

 

Szerkezet: 4 pont

 

Nyelvhelyesség: 5 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 1 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

e-mail

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

 

Stílus, regiszter: 3 pont

 

Szerkezet: 4 pont

 

Nyelvhelyesség: 5 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 1 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

 

 


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál