Alapfok egynyelvű


A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség 1. kötetlen beszélgetés szakmai témákról (2-3) 50 pont 20 pont kb. 12 perc Szótár nem használható
2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi szituációk) - idegen nyelvű instrukciók
3. monologikus beszéd diagrammról

Beszédértés (közös feladat a két profilban)

(szövegenként háromszori meghallgatás)

1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 15-20 perc
2. idegen nyelvű válaszadás idegen nyelvű kérdésekre

 

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 70 pont.

Az írásbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (42 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Olvasás-készség

10 ütemes miniszöveg-mondat-párosítás

(közös feladat a két profilban)
20 pont 16 pont 40 perc Szótár nem használható
10 ütemes igaz hamis feladat 20 pont
Íráskészség emlékeztető írása 15 pont 12 pont 40 perc Szótár használható
e-mail kiegészítés 15 pont

 

Az alapfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 150 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 90 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (90 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek, melyről bizonyítványt kap.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (90 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek, melyről bizonyítványt kap.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszéd-készség Kötetlen beszélgetés szakmai témákról

Szakmai kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvhelyesség: 5 pont

 

Szókincs: 5 pont
Szerepjáték

Szakmai kommunikatív érték: 5pont

 

Nyelvhelyesség: 5pont

 

Szókincs: 5pont
Szakmai beszélgetés, szerepjáték és monologikus beszéd alapján

Kiejtés: 5 pont

 

Beszédértés: 5 pont
monologikus beszéd diagrammról

Kommunikatív érték: 5 pont

 

Nyelvismeret: 5 pont
Beszédértés 7vagy 8 item - feleletválasztós8vagy 7 item - idegennyelvű válaszadás idegennyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Olvasás-készség 10 item miniszöveg-mondat-párosítás itemenként 2 pont
10 item igaz-hamis itemenként 2 pont
Íráskészség emlékeztető

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

 

Nyelvhelyesség, helyesírás, központozás: 4 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Stílus, regiszter: 2 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

e-mail kiegészítés

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

 

Nyelvhelyesség: 4 pont

 

Szókincs: 4 pont

 

Helyesírás, központozás: 2 pont

 

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        gazdalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Lásd az aktuális információknál
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 9. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Lásd az aktuális információknál