Vizsga- és különeljárási díjak


Vizsgadíjak

Érvényes 2023. február 1-től

GazdálKODÓ egynyelvű és kétnyelvű vizsgarendszer vizsgadíjak

Vizsgaszint/Vizsgatípus

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

Alapfok

19.000,- Ft

19.000,- Ft

30.000,- Ft

Középfok

22.000,- Ft

22.000,- Ft

35.000,- Ft

Felsőfok

24.000,- Ft

24.000,- Ft

38.000,- Ft

 

 

 

Különeljárási díjak

Érvényes 2022. március 7-től

Fogyatékosság miatt valamely vizsgarészen a megfelelő körülmények biztosításának kérelmezése

0,- Ft

Lelkiismereti okokból a szombati vizsganap (írásbeli és hallás utáni vizsgarész) helyett a kijelölt hétfői vizsganap kérelmezése

0,- Ft

Vizsgahalasztás

5.000,- Ft

Vizsgahalasztás, amennyiben a vizsgahely nem szervezi meg a vizsgát

0,- Ft

Rendkívüli halasztás (vizsgadíj érvényesítés)

5.000,- Ft

 

 

Késedelmesen leadott jelentkezés érvényesítése a jelentkezési határidőt követő 4. napig

4.000,- Ft

 

Felülvizsgálati kérelem - Beszédértés

(újraértékelés)

2.000,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - Beszédkészség

(újraértékelés)

3.000,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - Íráskészség

(újraértékelés)

3.000,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - Olvasáskészség+nyelvtan

(újraértékelés)

2.000,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - Közvetítés 2NY

(újraértékelés)

3.000,- Ft

Egyéni konzultáció

(betekintés vizsgáztató/javító nyelvi munkatárssal)

5.000,- Ft

Hivatalos igazolás a vizsgán való részvételről

1.500,- Ft/vizsgaidőszak

Hivatalos igazolás a vizsga eredményéről (a vizsgabizonyítvány kiállítása előtt)

2.500,- Ft/vizsgaidőszak

Igazolás a vizsga feladatonként elérhető és a vizsgázó által elért pontszámokról és ezek százalékban kifejezett arányáról

2.500,- Ft/vizsgaidőszak

 

 

Hivatalos igazolás a nyelvvizsga eredményéről a felhasználó (oktatási intézmény, munkahely, stb.) kérésére

0,- Ft

 

A vizsgától való visszalépés díja rendkívüli halasztás esetén

A vizsgadíj 10%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja kiértesítés előtt

A vizsgadíj 10%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja kiértesítés után

A vizsgadíj 60%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja, amennyiben a vizsgahely nem szervezi meg a vizsgát

A vizsgadíj 0%-a kerül levonásra

 

Egyes vizsgahelyek a vizsgadíjon felül vizsgaszervezési vagy adminisztrációs díjat kérhetnek a jelentkezőktől. Kérjük, hogy jelentkezés előtt tájékozódjon a választott vizsgahelyen.

 


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1139 Budapest Frangepán u. 50-56. (FSZ 9. iroda)
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál