Vizsga- és különeljárási díjak


Amennyiben nem rendelkezik sárga "kodolányis" csekkel, a vizsga- illetve különeljárási díjakat utalni is lehet a Kodolányi János Egyetem számlaszámára (11600006-00000000-33437190).

 

Vizsgadíjak (tartalmazzák a vizsga, a betekintés és a felülvizsgálat díját)

Érvényes 2019. március1-től

GazdálKODÓ kétnyelvű vizsgarendszer vizsgadíjak

Vizsgaszint/Vizsgatípus

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

Alapfok

14.000,- Ft

14.000,- Ft

26.000,- Ft

Középfok

16.000,- Ft

16.000,- Ft

27.000,- Ft

Felsőfok

16.000,- Ft

16.000,- Ft

27.000,- Ft

GazdálKODÓ egynyelvű vizsgarendszer vizsgadíjak

Vizsgaszint/Vizsgatípus

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

Alapfok

14.000,- Ft

14.000,- Ft

26.000,- Ft

Középfok

16.000,- Ft

16.000,- Ft

27.000,- Ft

Felsőfok

16.000,- Ft 16.000,- Ft 27.000,- Ft

Különeljárási díjak

Érvényes 2019. március 1-től

Fogyatékosság miatt valamely vizsgarészen a megfelelő körülmények biztosításának kérelmezése

0,- Ft

Lelkiismereti okokból a szombati vizsganap (írásbeli és hallás utáni vizsgarész) helyett a kijelölt hétfői vizsganap kérelmezése

0,- Ft

Vizsgahalasztás

3.500,- Ft

Vizsgahalasztás, amennyiben a vizsgahely nem szervezi meg a vizsgát

0,- Ft

Rendkívüli halasztás (vizsgadíj érvényesítés)

3.500,- Ft

 

 

Késedelmesen leadott jelentkezés érvényesítése a jelentkezési határidőt követő 4. napig

4.000,- Ft

 

Felülvizsgálati kérelem - Beszédértés

(újraértékelés)

2.000,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - Beszédkészség

(újraértékelés)

3.000,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - Íráskészség

(újraértékelés)

3.000,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - Olvasáskészség+nyelvtan

(újraértékelés)

2.000,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - Közvetítés 2NY

(újraértékelés)

3.000,- Ft

Egyéni konzultáció

(betekintés vizsgáztató/javító nyelvi munkatárssal)

5.000,- Ft

Hivatalos igazolás a vizsgán való részvételről

1.500,- Ft/vizsgaidőszak

Hivatalos igazolás a vizsga eredményéről (a vizsgabizonyítvány kiállítása előtt)

2.500,- Ft/vizsgaidőszak

Igazolás a vizsga feladatonként elérhető és a vizsgázó által elért pontszámokról és ezek százalékban kifejezett arányáról

2.500,- Ft/vizsgaidőszak

 

 

Hivatalos igazolás a nyelvvizsga eredményéről a felhasználó (oktatási intézmény, munkahely, stb.) kérésére

0,- Ft

 

A vizsgától való visszalépés díja rendkívüli halasztás esetén

A vizsgadíj 10%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja kiértesítés előtt

A vizsgadíj 10%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja kiértesítés után

A vizsgadíj 60%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja, amennyiben a vizsgahely nem szervezi meg a vizsgát

A vizsgadíj 0%-a kerül levonásra

 

Egyes vizsgahelyek a vizsgadíjon felül vizsgaszervezési vagy adminisztrációs díjat kérhetnek a jelentkezőktől. Kérjük, hogy jelentkezés előtt tájékozódjon a választott vizsgahelyen.

 


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        gazdalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Lásd az aktuális információknál
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 9. iroda)
 • /  +36 30 746 5503
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Lásd az aktuális információknál