Vizsgahalasztás


Vizsgahalasztás

 

Vizsgahalasztás

 

Egynyelvű vizsgát csak egynyelvűre, kétnyelvű vizsgát csak kétnyelvűre lehet halasztani!

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, akkor írásban kérheti a vizsga elhalasztását az arra rendszeresített nyomtatványon (Vizsgahalasztási kérelem) a vizsgahalasztási díj (6.000,- Ft) befizetésével együtt.

A különeljárási díj befizetése sárga "kodolányis" csekken, illetve banki átutalással történhet. Csekket a Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpontjában (8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 14.), illetve a vizsgahelyeken lehet beszerezni. Banki utalás esetén a Kodolányi János Egyetem 11600006-00000000-33437190-es (Erste Bank Hungary Zrt.) számlaszámára szíveskedjen utalni a halasztási díjat.

A kérelmet és a befizetést igazoló banki bizonylatot vagy sárga csekk esetén az eredeti feladóvevényt az írásbeli / beszédértés vizsga előtti munkanapig el kell juttatni a KJE Nyelvvizsgközpontba e-mailen, személyesen vagy postai úton.Rendkívüli halasztás (vizsgadíj érvényesítés)

Ha a vizsgázó a vizsgán indokoltan nem jelenik meg, a megfelelő igazolás (pl. MÁV, VOLÁN, orvosi vagy kórházi igazolás) 15 napon belüli benyújtása esetén a befizetett összeg a következő vizsgaidőszakra érvényesíthető vagy a vizsgától való visszalépés címén visszaigényelhető.

A különeljárási díjat (6.000,- Ft) ez esetben is be kell fizetni!

Halasztott vizsga esetén a vizsgadíj nem téríthető vissza. Halasztás egy alkalommal kérhető a következő vizsgaidőszakra.

 


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál